Om delta

DELTA-PROGRAMMET

Hvad går Delta-programmet ud på?

 

Kernen i Delta-programmet er en ny logik for forandringer. En ny måde at gå til sagen på, for mennesker som ønsker at ændre ting i dagligdagen for at leve sundere og gladere. Det kunne være for at modvirke overvægt og sundhedsproblemer i den forbindelse, men det kunne lige så godt handle om andre felter hvor man ønsker sig at kultivere nye vaner, man kunne leve godt med.

 

At "kultivere" vaner - som man dyrker en frodig have - er et godt billede på det særlige i delta-tilgangen. I stedet for konstant at skulle bide tænderne sammen og kæmpe mod hverdagsvaner, lærer man at se dem i øjnene, komme overens med dem. Man lærer at danse med dem, som vi siger i Delta-programmet. Dette er muligt gennem en systematisk kombination af ”lav-spændings” metoder som opmærksomhedstræning, kropslig accept, stress-reduktion, individuelle eksperimenter og gruppe-støtte.

Udbyttet ser ud til at være meget anderledes end det man plejer at se med slankekure o.lign. I stedet for hurtige vægttab der forsvinder næsten lige så hurtigt igen, ser Delta-programmet ud til at virke langsomt men stabilt, og ikke kun på kropsvægt men også andre mål for sundhed og livskvalitet.

 

I praksis er programmet udformet som et kursus hvor en gruppe mødes en gang om ugen i tre måneder. Der er stor vægt på direkte erfaring igennem en række metoder man lærer, træner og deler erfaringer med. Hen mod slutningen af kursusforløbet er der desuden et heldagsmøde. Der er hjemmetræning med mindfulness-meditationer og andre øvelser, som tager ca. 20 minutter to gange om dagen, og anbefalingen er at man ikke starter på programmet før man er klar på at man kan og vil gennemføre møderækken og hjemmetræningen - at give det en chance i tre måneder. Efter afslutningen af 3-måneders forløbet er man klædt godt på til at fortsætte med delta-metoderne på egen hånd, men derudover ser vi tit at delta-hold fortsætter med at mødes på egen initiativ. Desuden tilbydes opfølgende delta-møder med nogle måneders mellemrum.

 

Forløbet forestås af erfarne instruktører som både er uddannede mindfulness-instruktører (MBSR) og derpå har gennemgået en overbygning med delta-programmets projektgruppe.

Delta-programmet er udviklet og afprøvet i et forskningsprojekt på Københavns Universitet, og kører i øjeblikket som et pilotprojekt i samarbejde mellem Århus Universitet og Randers Sundhedscenter. Flere videnskabelige samarbejdspartnere er involveret i en planlagt næste fase. Den første videnskabelige publikation om Delta-programmet kan læses her.

Copyright @ All Rights Reserved